Genopretning og vedligeholdelse for 8 millioner

På byrådsmødet den 5. februar vedtog byrådet, at kommunens bygningsmasse i løbet af 2018 skal forbedres for 8 mio. kroner.

På Budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til genopretning af bygninger. Af disse blev 4,029 mio. kr. i 2017 overført til anlægsprojektet vedrørende bedre tilgængelighed på Benløsegårdens SFO.

Dermed anvendes de resterende 3,971 mio. kr. til andre konkrete delprojekter. 

Delprojekterne omfatter genopretningsprojekter i alle størrelser lige fra maling af vinduer, algebehandling til ny vandforsyning.

De projekter som beløber sig til under 100.000 kr. vil blive udført ved at benytte de gældende rammeaftaler, mens projekter der overskrider denne grænse skal udbydes som såkaldte dynamiske udbud. Dette vil ske løbende i takt med den nærmere planlægning af det enkelte projekt.

Du kan se en oversigt over projekterne på Ringsted Kommunes hjemmeside på:

https://ringsted.dk/Node/353847

Ved genopretning forstås som regel større vedligeholdelsesarbejder for at få ejendommen tilbage til den oprindelige standard. Som eksempler kan nævnes udskiftning af tag, vinduer, træbeklædning, faldstammer, vandrør og lignende.