Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning, herunder afholdelse af foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende, samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted. Endvidere administreres en række håndværkerlegater med samme formål.

Jubiii - læum 150 år

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn blev den 26. februar 2018 en “gammel dame” på 150 år.

Det skal fejres!

Det gør vi den 15. september 2018 kl. 19-01

Skynd dig at melde til, se mere på linket herunder

Læs hele artiklen her