Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning, herunder afholdelse af foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende, samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted. Endvidere administreres en række håndværkerlegater med samme formål.

Legater til to unge lokale håndværkere

Mathias Poulsen, udlært kleinsmed hos Voith Industrial Services A/S, og Michael Olsen, udlært som VVS- og energitekniker hos Ingo Olsen Aps, har hver modtaget kr. 10.000,- fra Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn til videre uddannelse.

Mathias Poulsen tv. og René Malchow, Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn ved overrækkelsen i foreningens bestyrelseslokale (med et par forhenværende formænd i baggrunden). Michael Olsen havde desværre ikke mulighed for at deltage.

Læs hele artiklen her