Velkommen

Håndværker- & Industriforeningen for Ringsted og Omegn har til formål at varetage håndværkets og industriens interesser og andre formål af almen betydning, herunder afholdelse af foredrag, møder og selskabelige sammenkomster. Endvidere medvirker foreningen ved udstillinger, drift af institutioner og ejendomme.

Foreningen arbejder for at fremme en sund lokal erhvervsudvikling og erhvervspolitik.

Som medlemmer optages håndværkere og industridrivende, samt andre med interesse for foreningens virke.

Foreningen har en jubilæumsfond, som uddeler legatposter til unge under uddannelse med tilknytning til håndværk og industri i Ringsted. Endvidere administreres en række håndværkerlegater med samme formål.

Håndværk er en del af Danmarks DNA


Håndværksrådet indstiller Håndværk til den nye Danmarkskanon over de samfundsværdier, traditioner eller bevægelser, der har formet os i Danmark.

Danmark er kendt for det gode kvalitetshåndværk. Som faguddannet håndværker er du med til at videreføre en fornem og stolt tradition, der har sat et afgørende præg på det danske samfund. Og du er ikke alene, for mere end 1 mio. danskere har en håndværks- og erhvervsfaglig uddannelse.

Læs hele artiklen her